Producerea

La moment "TUTUN-CTC" activează în două direcţii principale: producerea materiei prime de tutun şi fabricarea ţigaretelor. Producerea materiei prime de tutun se realizează în baza a două scheme tehnologice: - fermentarea tutunului; - stripsarea şi prelucrarea redraing a tutunului macrofolio.

Pentru prelucrarea tutunului de tip Oriental – Jubileu, Moldovenesc, Molovata – Fabrica de fermentare este înzestrată cu utilaj de pregătire a materiei prime pentru fermentare, ce permite de a înfăptui toate operaţiunile tehnologice necesare: desfacerea, curăţarea de impurităţi minerale, sortarea, omogenizarea tutunului şi ambalarea în baluri standard cu greutatea de 20+2 kg.

Prelucrarea tutunului de tip american Virginia şi Burley se efectuează la o linie tehnologică unică a firmei “HAUNI”, având o capacitate de prelucrare de până la 5000 tone anual, ce include următoarele procese: separarea părţii de sus a frunzei de tutun – “capoşarea”; scoaterea nervurii – “stripsarea”, prelucrarea redraing la temperatură înaltă, ambalarea în baluri de gabarite mari cu greutatea de până la 100 кг, fermentarea naturală ulterioară.

Fabrica de fermentare, la solicitarea beneficiarului, poate executa orice procese tehnologice de prelucrare a materiei prime de tutun în următoarea succesiune:

  • Recepţionarea şi sortarea tutunului conform indicatorilor, prevăzuţi de standarde sau cerinţele beneficiarului.
  • Formarea loturilor omogene după indicatorii calitativi stabiliţi şi păstrarea acestora până la fermentare.
  • Prelucrarea tutunului după diverse scheme tehnologice cu ambalarea în baluri standard cu greutatea 20-22 kg sau în baluri de gabarite mari cu greutatea până la 100 kg.
  • Fermentarea tutunului.
  • Sortarea generală şi pregătirea tutunului la export.
  • Prelucrarea tutunului cu indicatori necorespunzători.
  • Curăţarea şi prelucrarea derivatelor mărunte ale frunzei de tutun.

Fermentarea tutunului este procesul final al transformărilor biochimice, ce definitivează şi consolidează indicatorii calitativi ai frunzei de tutun – mireasma şi aroma fumului, atât de necesare la utilizarea ulterioară a tutunului în articolele din tutun.

Fabrica articole din tutun a S.A. "TUTUN-CTC" dispune de tehnologii tradiţionale şi moderne, folosite în industria mondială a tutunului. Este înzestrată cu secţii specializate şi sectoare de preparare şi prelucrare a amestecului de tutun pe tip oriental ("Oriental Blend"), britanic ("Virginia Blend") şi american ("American Blend"), precum şi de fabricare a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru de un diapazon larg, ambalate în poşete de carton şi de hârtie de diverse configuraţii. Secţiile sunt înzestrate cu linii în flux de înaltă productivitate şi utilaj de control şi de măsurare ale companiilor de construcţie a maşinilor şi utilajului HAUNI, FOCKE, ITM, COMAS BORGWALD şi a altor companii cu renume din lume. Capacitatea unei linii complexe de fabricare a ţigaretelor ajunge la 4000-5000 ţigarete pe minut. Instalarea, în anul 2006, a utilajului ultramodern cu capacitatea înaltă de producţie până la 8000 ţig/min PROTOS 1-8/Comflex – SL/Laser 300S – FOCKE 350S (Germania), permite împachetarea ţigaretelor atât în poşete clasice cît şi în poşete cu colţuri rotunjite de tip Round Corner. Pentru fabricarea articolelor din tutun anual se prelucrează 6,0-8,0 mii tone de materie primă din diferite regiuni ale lumii şi se fabrică până la 6 mlrd. ţigarete divizate în cca. 20-30 de branduri comerciale ce aparţin S.A. "TUTUN-CTC".

Înzestrarea tehnică a Fabricii articole din tutun şi calificarea înaltă a specialiştilor ei permit acordarea beneficiarilor a următoarelor servicii:

  • Fabricarea mărcilor de ţigarete mixte sau licenţiate.
  • Confecţionarea filtrelor uniacetate de diverse tipuri, mărimi şi specificaţii.
  • Producerea amestecurilor din tutunuri tăiate de tip “Oriental”, “American” sau “Virginia Blend”.